Data publikacji: 2022-09-21, 0:00

Ilość wyświetleń: 41

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne


Odsłuchaj

Powrót

Serdecznie zapraszam, przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Iława na spotkanie, które odbędzie się w sali nr 219 Urzędu Gminy w Iławie w dniu 28 września 2022 r. ( środa ) o godzinie 13.00.

W programie spotkania przewidziane są następujące tematy:

 1.Zaopiniowanie projektu Programu Współpracy gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

 2. Informacja z realizacji zadań publicznych w 2023 r. 3. Centrum Organizacji Pozarządowych - Pan Wojciech Jankowski.

 4.Sprawy różne.

 Z poważaniem

Wójt Gminy Iława

 Krzysztof Harmaciński


Załączniki:

1. Zaproszeniedocx.docx
Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur