Ilość wyświetleń: 5077

Wsparcie dla inwestora


Odsłuchaj

Powrót

Zachęty lokalne

Gmina Iława oferuje dla inwestora:

 • pomoc w wyborze najlepszej lokalizacji inwestycyjnej,
 • dobre przygotowanie infrastrukturalne, uzbrojenie terenów,
 • niskie podatki wraz z projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,
 • wsparcie promocyjne w ramach współpracy z miastami partnerskimi,
 • współpracę dotyczącą kształcenia na potrzeby rynku pracy,
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej przez wykwalifikowanych pracowników Urzędu Gminy.

Inwestorowi w przejściu przez wszystkie procedury asystuje indywidualny Opiekun, jako łącznik pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Gminy.

Do zadań Opiekuna należy:

 • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów),
 • asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
 • opieka poinwestycyjna dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy),
 • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, itd.

Zachęty regionalne

 • Centrum Obsługi Inwestora
  Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.
  Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
  Departament Koordynacji Promocji
  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
  Ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  tel.: +48 89 512 51 70
  fax: +48 89 512 91 79

  wwwwww.wrota.warmia.mazury.pl
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.
  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel.: 89 521 12 50
  fax: 89 521 12 60
  www:
  www.wmarr.olsztyn.pl
 • Ponadto Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:
  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel.: 89 535 02 41,
  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 22 17,
  Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel.: 55 239 34 67,
  Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel.: 87 732 63 01,
  Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel.: 89 612 05 00,
  Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel.: 89 527 45 55,
  Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel.: 513 914 689,
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel.: 515 229 849,
 • Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
  Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
  Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
  e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
  www
  : http://www.wmarr.olsztyn.pl/
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82
 • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
  Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
  Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
  Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
  E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
  www:
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zachęty krajowe

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.
  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
  Tel.: +48 22 334 98 00
  Fax: +48 22 334 99 99
  www
  : http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur