Ilość wyświetleń: 5465

RODO


Odsłuchaj

Powrót
StopkaDla interesantaRODODeklaracja dostępnościPrzydatne linkiSportInstytucje kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO, przedstawia się następujące informacje:

Dane dotyczące administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wiejska Iława, reprezentowana przez Wójta Gminy Iława, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, tel. 89 649 24 18, email: gmina@gmina-ilawa.pl .

Dane kontaktowe dotyczące inspektora ochrony danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grupa Prawna TOGATUS Sp. z o.o. ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn, tel. 534 860 829, mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl


Aktualne klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.gmina-ilawa.pl/10037/1893/Klauzule_informacyjne/

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur