Data publikacji: 2022-06-21, 0:00

Ilość wyświetleń: 70

Droga w Kałdunach zostanie przebudowana


Odsłuchaj

Powrót

We wtorek 21. czerwca w Urzędzie Gminy w Iławie została podpisana umowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w Kałdunach. Umowę z wykonawcą właścicielem firmy Mar-Dar Marianem Tompalskim podpisał wójt gminy Krzysztof Harmaciński oraz skarbnik gminy Marlena Baranowicz-Rak.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna o długości ok. 520. Na wykonanie tej inwestycji samorząd pozyskał dofinansowanie z budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w wysokości 70 tys. złotych. Całkowita wartość zadania wyniesie prawie 180 tys. złotych i zostanie ukończone w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur