Ilość wyświetleń: 428

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"


Odsłuchaj

Powrót
Granty PPGR

Projekt grantowy - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt polega na zakupie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

  • wartość projektu: 755 000,00 zł
  • dofinansowanie: 755 000,00 zł
  • realizacja projektu: 10 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy.

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur