Data publikacji: 2023-03-15, 0:00

Ilość wyświetleń: 219

Konsultacje w celu uzyskania opinii dot. zmiany statutów Sołectw


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Iława zaprasza mieszkańców Gminy Iława do konsultacji, których przedmiotem jest zmiana statutu każdego z 27 sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw dotyczącej projektu zmiany statutu danego sołectwa. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Iława.

Konsultacje społeczne przeprowadza się na formularzach konsultacji skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wzór formularza dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Iławie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Możliwe jest również wypełnienie formularza za pośrednictwem Platformy Partycypacji Społecznej Gminy Iława dostępnej pod adresem: https://konsultacje.gmina-ilawa.pl 


Wypełnione formularze należy składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-ilawa.pl
  2. za pośrednictwem Platformy Partycypacji Społecznej Gminy Iława dostępnej pod adresem: https://konsultacje.gmina-ilawa.pl 
  3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Iławie lub do rąk sołtysa.

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur