Data publikacji: 2023-11-24, 0:00

Ilość wyświetleń: 1351

Wójt Harmaciński „Zasłużonym dla Gmina Iława”


Odsłuchaj

Powrót

Rada gminy Iława przyznała dzisiaj (24/11/23) tytuł „Zasłużonego dla Gminy Iława" wójtowi gminy Krzysztofowi Harmacińskiemu. Wnioskodawcą był Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski.

W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać: „mgr inż. Krzysztof Harmaciński wieloletni Wójt Gminy Iława. Urodzony w Ząbrowie, wykształcenie zdobywał w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na wydziale rolniczym w zakresie zarządzania i marketingu. Przed objęciem funkcji Wójta Gminy Iława przez wiele lat był Prezesem Spółdzielni Usługowo-Rolniczo-Handlowej w Iławie i już wtedy był współinicjatorem budowy Sali sportowej w Ząbrowie. W dniu 5 listopada 2023 r. minęło 25 lat od kiedy Rada Gminy Iława dokonała wyboru Krzysztofa Harmacińskiego na stanowisko Wójta Gminy Iława, które piastuje nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego co dowodzi, że cieszy się wielkim zaufaniem mieszkańców. W latach 1998 – 2002 radny Rady Powiatu Iławskiego.

Aktywny działacz LZS, członek Prezydium Warmińsko-Mazurskiej Rady LZS, dzięki jego inicjatywie wybudowano na terenie gminy wiele boisk sportowych wraz z infrastrukturą sportową. Na szczególną uwagę zasługuje budowa stadionu wraz budynkiem szatni w Wikielcu. Organizator wielu imprez i turniejów sportowych. Zawsze podkreśla jak ważne jest wychowanie młodzieży poprzez sport i kulturę.

Bardzo skutecznie zabiega o rozwój jednostek OSP jako Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP w Iławie. Dzięki jego determinacji gminne jednostki OSP otrzymały łódź ratowniczą, 8 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, wybudowano również nowe remizy dla OSP Siemiany, OSP Tynwałd, OSP Ławice, OSP Wikielec i OSP Franciszkowo, a w trakcie budowy jest remiza dla OSP Ząbrowo. Jest również organizatorem zawodów strażackich na których organizację pozyskuje środki zewnętrzne.

Działacz związków gmin, stowarzyszeń i fundacji: pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Fundacji Emila von Behringa, dzięki której wielu utalentowanych uczniów otrzymało stypendia, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, były członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk, członek Zarządu Związku Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, Przewodniczący Związku Gmin Jeziorak, Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie, członek Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz 2014-2020, a także członek Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie 2021-2027.

 Zaangażowany w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, był głównym organizatorem Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych odbywających się przez wiele lat w Siemianach.

Dba również o infrastrukturę turystyczną budując nowe obiekty (m.in. inicjator budowy ekomariny w Siemianach wraz z pomostami, amfiteatru, plaży, stref relaksu), które wpływają na atrakcyjność wypoczynku na terenie Gminy Iława. Jeden z pomysłodawców i główny organizatorów: Festiwalu Nad Jeziorakiem, który jest organizowany w Siemianach od 17 lat, Festiwalu Spotkania z Folklorem w Szałkowie organizowanego od 25 lat, Fiesty Balonowej oraz wielu innych imprez, na których organizację pozyskuje środki zewnętrzne.

Jednym z głównych priorytetów Krzysztofa Harmacińskiego jest oświata – inwestycja w młode pokolenie Naszej Gminy. W przeciągu ostatnich 25 latach dzięki Jego operatywności wybudowano nową szkołę we Franciszkowie, nadbudowano i rozbudowano szkołę w Ząbrowie i w Rudzienicach, powstała także nowa szkoła w Gromotach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu, który niedawno został powiększony o kolejne skrzydło na potrzeby Przedszkola. Zmodernizowana została także Szkoła Podstawowa w Lasecznie, którą wzbogaciła nowa sala gimnastyczna i plac zabaw. Ponadto wszystkie pozostałe szkoły zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny.

Warto zauważyć, że Nasz włodarz mocno stawia na ekologię. Gmina Iława jest skanalizowana w ponad 75% co jest rzadkością w gminach wiejskich.

Zrealizował wiele zadań lokalnych we współpracy z radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami.

Jego niezwykła aktywność społeczna, umiejętność współpracowania i współdziałania z różnymi środowiskami społecznymi, chęć współpracy z innymi gminami zarówno w kraju jak i za granicą, ogromna skuteczność w zdobywaniu pozabudżetowych środków finansowych (m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład w ostatnich czasie pozyskał prawie 40 mln zł) sprawiła, że gmina Iława jest postrzegana jako jedna z najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim, a także w kraju.

Laureat wielu prestiżowych konkursów, zdobywca wielu tytułów. Wielokrotnie honorowany i odznaczany.

Gmina Iława dzięki włodarzowi jakim jest Krzysztof Harmaciński i jego umiejętnemu zarządzaniu, prężnie się rozwija, przeprowadzane są liczne inwestycje i modernizacje. Nasz Wójt dba o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców budując nowe drogi i ścieżki rowerowe, dzięki czemu gmina jest otwarta na inwestorów, a także rozwija się demograficznie. Zawsze zależy Mu na tym aby „Nasza Mała Ojczyzna” była przyjaznym miejscem dla życia mieszkańców.

Przedstawiając pokrótce tylko niektóre zasługi Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego uważam, że w pełni zasługuje na tytuł „ZASŁUŻONY DLA GMINY IŁAWA”.”

Przytoczone przeze mnie działania Pana Krzysztofa Harmacińskiego i jego zaangażowanie w działalności na rzecz społeczności gminy Iława w pełni zasługują na nadanie mu tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY IŁAWA” - mówił przewodniczący na sesji.


Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur