Data publikacji: 2022-07-04, 13:40

Ilość wyświetleń: 126

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Iława na 2023 rok


Odsłuchaj

Powrót

Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023 - 2030.

W związku z powyższym osoby fizyczne, instytucje i jednostki nie będące organizacyjnymi jednostkami samorządu Gminy Iława, które chcą zgłosić swoje wnioski do projektu budżetu, winny to uczynić do dnia 15 września 2022 roku.

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Iława ul. Andersa 2A, pokój nr 222.

Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o zakresie rzeczowym wniosku i w miarę możliwości określać zakres finansowy.


Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński


UWAGA:

1. Wnioski zgłoszone po 15 września 2022 roku nie będą rozpatrywane w projekcie budżetu na 2023 rok.

2. Odpowiedzią na złożone wnioski jest projekt budżetu Gminy Iława na 2023 rok oraz ostatecznie - uchwała budżetowa na 2023 rok. Dodatkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iława załączona będzie informacja o złożonych wnioskach oraz sposobie ich realizacji w roku budżetowym (zakładka „Budżet i finanse” → „Odpowiedzi na wnioski do budżetu” → „Budżet 2023 r.”).

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur