Ochrona środowiska

Ochrona środowiska


Postępowanie z odpadami PSPS

Postępowanie z odpadami PSPS

2022-07-25, 0:00

Przejdź do aktualności

Bezdomne zwierzęta

Co robić w przypadku napotkania porzuconego psa lub kota na terenie Gminy Iława?

Przejdź do artykułu

Związek Gmin “Czyste Środowisko”

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 19 grudnia 1995 r. pod pozycją 143.

Przejdź do artykułu

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Wszystkie aktualne informacje nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Iława.

Przejdź do artykułu

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w Gminie Iława w latach 2019-2020.

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur