Projekty UE

Zrealizowane i realizowane projekty współfinansowane z funduszy unijnych.


Projekt grantowy - „Cyfrowa Gmina”

Przejdź do artykułu

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Przejdź do artykułu

Usługa Door-to-Door w Gminie Iława

Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przejdź do artykułu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH FRANCISZKOWO, FRANCISZKOWO DOLNE, BOREK I MĄTYKI ORAZ POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA

Projekt ma na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Iława, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 12,43 km.

Przejdź do artykułu

ZDALNE NAUCZANIE W GMINIE IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest zakup sprzętu komputerowego - laptopów przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Przejdź do artykułu

ZDALNE NAUCZANIE W GMINIE IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest zakup sprzętu komputerowego - laptopów przeznaczonych dla uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Przejdź do artykułu

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIENICACH

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Sołectwa Rudzienice poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej.

Przejdź do artykułu

WDROŻENIE E-USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IŁAWA

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy.

Przejdź do artykułu

INSTALACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25,11 KWP DLA EKOLOGICZNEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W SIEMIANACH

W wyniku realizacji projektu na terenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach, na dachu budynku przystani zostanie zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna.

Przejdź do artykułu

Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) W Nowej Wsi.

Przejdź do artykułu

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Wikielec, Gałdowo, Szymbark, Tynwałd

Przejdź do artykułu

J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Gmina Iława uzyskała dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 114 200 zł, co stanowi 100% całkowitego kosztu jego realizacji.

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur