Ilość wyświetleń: 389

Projekt grantowy - „Cyfrowa Gmina”


Odsłuchaj

Powrót
Cyfrowa Gmina

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji działań inwestycyjnych w ramach obszaru merytorycznego Cyfryzacja urzędów JST jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych. Zrealizowanie umowy grantowej ułatwi niwelowanie zaległości rozwojowych na rzecz dalszej transformacji cyfrowej i osiąganiu postępu w dziedzinie e-administracji.

Dofinansowanie projektu z UE: 392 190,00 zł

W ramach przyznanego grantu zostanie:

• przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT;

• zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego;

• rozbudowane oprogramowanie do prowadzenia sesji oraz wyposażenie sali telekonferencyjnej umożliwiającej m. in. zdalny i mobilny tryb pracy Radnych;

• przeprowadzone szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa;

• zakupiona usługa doradcza dot. wsparcia urzędu w zakresie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na etapie realizacji grantu.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur