Ilość wyświetleń: 318

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024


Odsłuchaj

Powrót
logo

Gmina Iława otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania publicznego określonego Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024   - Moduł II

Wartość dofinansowania: 14 818,00 zł
Całkowita wartość projektu: 18 523,00  zł
Data podpisania umowy: czerwiec 2024 r.

Podstawowe informacje o projekcie:


Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Cele szczegółowe Modułu II:

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych poprzez:
a) dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa;
b) dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022–2023.

Moduł II ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa. Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Modułu II mieszkańcy Gminy Iława otrzymują wsparcie poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu w 2023 r.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024 .

Załączniki:

1. PROGRAM.pdf

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur