Data publikacji: 2023-09-04, 0:00

Ilość wyświetleń: 469

Gminne Święto Rolnicze w Radomku


Odsłuchaj

Powrót

W sobotę (2 września br.) w Radomku odbyło się Gminne Święto Rolnicze. Doskonała pogoda i bogaty program przyciągnęło na lokalne boisko wielu mieszkańców sołectwa, rolników oraz gości.

  W uroczystości udział wzięli m.in.: Posłowie Zbigniew Ziejewski i Robert Gontarz, Senator Bogusława Orzechowska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Iławski Bartosz Bielawski, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski. Przybyli również przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, radni i sołtysi gminy Iława, radni miejscy i powiatowi, księża, lokalni działacze. Starostami dożynek byli: Małgorzata Strzelec z Tynwałdu i Łukasz Łukaszewski z Szeplerzyzny.

Gminne Święto Plonów rozpoczęło się od polowej mszy świętej, po której zostały poświęcone wieńce dożynkowe. Gości powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Włodarz gminy w swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich trud i pracę. Następnie przyszedł czas na wręczanie odznaczeń i statuetek. Na wniosek wójta Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym rolnikom: Stanisławowi Szymczakowi, Józefowi Karbowskiemu, Janowi Gietka, Katarzynie Łukaszewskiej, Tomaszowi Ewertowskiemu, Romanowi Żołubakowi, Rafałowi Klonowskiemu, Mirosławowi Kontowskiemu oraz Kamilowi Jurkiewiczowi.

Statuetkę „Za wybitne osiągnięcia w produkcji rolniczej” otrzymali: Katarzyna i Łukasz Łukaszewscy, Anna i Jarosław Malinowscy, Edyta i Andrzej Lendzion, Beata i Dariusz Augustyniak, Dorota i Andrzej Koziccy, Joanna i Władysław Bieńkowscy, Agnieszka i Mirosław Niedziałkowscy, Justyna i Mirosław Łaszkiewicz, Sylwia i Mariusz Guzowscy, Elżbieta i Maciej Gula, Marta i Bartłomiej Kraszewscy, Alicja i Janusz Kądziela, Ewelina i Łukasz Pańczak, Małgorzata i Tomasz Strzelec, Romualda i Mirosław Kontowscy, Barbara i Leszek Pankowscy, Marta i Janusz Koziccy, Anna i Wiesław Mendik, Katarzyna i Andrzej Wiśniewscy, Aleksandra i Artur Sepetowscy, Renata i Jan Getka oraz Justyna i Kamil Jurkiewicz.

Statuetki „Za zasługi w Rozwoju Rolnictwa Gminnego” otrzymali: Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT w Olsztynie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Romuald Tański - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Rudnicki - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie oraz Natalia Kaniuka – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Iławie.

Ponadto statuetkę za zasługi w propagowaniu edukacji ekologicznej w Gminie Iława otrzymały sołectwa Siemiany i Szałkowo.

Podczas Gminnego święta Rolniczego odbyły się również konkursy na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” i na „Najładniejszą posesję sołectwa Radomek”. Do konkursu „wieńcowego” zgłosiło się 18 sołectw. Wszystkie zaprezentowane wieńce były bardzo piękne i komisja miała nie lada wyzwanie przy wybraniu tych najpiękniejszych. I miejsce zajęło sołectwo Ząbrowo (wieniec nr 17), II miejsce przypadło sołectwu Laseczno (wieniec nr 6), a III miejsce powędrowało do sołectwa Skarszewo (wieniec nr 11). Przyznano również wyróżnienie dla sołectwa Tynwałd (wieniec nr 15) oraz sołectwa Radomek (wieniec nr 8).

Do konkursu na „Najładniejszą posesję sołectwa Radomek” zgłosiło się sześciu uczestników. I miejsce zajęli państwo Bożena i Andrzej Dominiczakowie, II miejsce przypadło ex aequo państwu: Agnieszce i Rafałowi Prusakowskim oraz Ilonie i Jackowi Ziębom, a III miejscem musieli się zadowolić państwo Ewa i Tomasz Mazurewicz. Przyznano również wyróżnienia: dla państwa Marzeny i Krzysztofa Bendelewskim oraz Mileny i Waldemara Wojenkowskich. Uczestnicy obu konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Sobotnia uroczystość była również okazją do podziękowania paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za ich pomoc w organizację dożynek. Z tej okazji wójt Harmaciński wręczył im okolicznościowe dyplomy za zaangażowanie w organizację oraz kultywowanie polskich tradycji kulinarnych. Okazałą nagrodę w postaci okazałego głośnika wraz z zestawem mikrofonów otrzymało sołectwo Radomek w podziękowaniu za organizację rolniczego święta.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury: „Dzieci Ziemi Iławskiej” oraz „Morawa”. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły: „Sweet Blues”, „Step by Step” oraz „Nadmiar”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dożynek oraz wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i pomoc. Wydarzenie wsparli m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Organizatorami Dożynek Gminnych byli: Gmina Iława, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Radomek, KGW Radomek i GOK Laseczno.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur