Data publikacji: 2023-01-20, 0:00

Ilość wyświetleń: 503

„Dostępna Gmina Iława”


Odsłuchaj

Powrót


Gmina Iława przystąpiła do realizacji grantu pn.: „Dostępna Gmina Iława” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wysokość grantu: 92 335,00 zł.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Iława dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.

W toku realizacji grantu planowane są następujące działania:

1. Zakup platformy schodowej na torze krzywoliniowym;

2. Usługi doradcze w zakresie dostępności;

3. Kontrastowe oznakowanie stopni na schodach;

4. Zakup i instalacja pochwytów w łazienkach;

5. Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;

6. Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym;

7. Zakup komputera i tabletu z dostępem do tłumacza języka migowego;

8. Zakup Tyflomapy oraz dzwonka przywołującego.

Działania w obrębie dostępności architektonicznej realizowane będą w Szkole Podstawowej w Lasecznie, zaś dostępność komunikacyjno – informacyjna realizowana będzie na potrzeby Urzędu Gminy w Iławie.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 roku.


Załączniki:

1. Informacja.pdf
Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur