Data publikacji: 2022-01-05, 0:00

Ilość wyświetleń: 1716

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Iława zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Iława Uchwały Nr XXXVI/344/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Dziarnówko i Dziarny. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: tkonarski@gmina-ilawa.pl lub za pośrednictwem modułu PARTYCYPCJA pod adresem https://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/gmina_ilawa w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur