Data publikacji: 2024-07-03, 13:27

Ilość wyświetleń: 115

Wnioski do budżetu na 2025 rok


Odsłuchaj

Powrót
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 2 lipca 2024 roku

w sprawie przyjmowania wniosków

do projektu budżetu Gminy Iława na 2025 rok


Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata  2025 - 2035.

W związku z powyższym osoby fizyczne, instytucje i jednostki nie będące organizacyjnymi jednostkami samorządu Gminy Iława, które chcą zgłosić swoje wnioski do projektu budżetu, winny to uczynić do dnia 16 września 2024 roku.

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Iława ul. Andersa 2A.

Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o zakresie rzeczowym wniosku i w miarę możliwości określać zakres finansowy.

Wójt Gminy Iława            

mgr inż. Krzysztof Harmaciński


UWAGA:

1.    Wnioski zgłoszone po 16 września 2024 roku nie będą rozpatrywane w projekcie budżetu na 2025 rok.

2.    Odpowiedzią na złożone wnioski jest projekt budżetu Gminy Iława na 2025 rok oraz ostatecznie - uchwała budżetowa na 2025 rok. Dodatkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iława załączona będzie informacja o złożonych wnioskach oraz sposobie ich realizacji w roku budżetowym (zakładka „Budżet i finanse” → „Odpowiedzi na wnioski do budżetu” → „Budżet 2025 r.”).

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur