Data publikacji: 2024-04-12, 7:54

Ilość wyświetleń: 201

Lista nominowanych do konkursu Mistrzowie AGRO


Odsłuchaj

Powrót

Rozpoczyna się kolejna edycja akcji MISTRZOWIE AGRO – największego plebiscytu sołeckiego i rolniczego w Polsce, prowadzonego w naszym województwie przez „Gazeta Olsztyńska” i „ Polską Metropolię Warszawską” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa AGRO”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

W naszej Gminie wyłoniono kandydatów w następujących kategoriach:

Agroturystyka Roku:

Agroturystyka Skansen Pomezania, Bobrowa Chata, Dworek Andrzejówka, Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne Azyl, Zielone Ranczo.

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Bocian Stradomno, KGW Marsjanki w Nowej Wsi, KGW Ząbrowo, KGW w Tynwałdzie, KGW w Ząbrowie, KGW Gromoty, KGW w Dziarnach, KGW w Szymbarku

Sołectwo Roku:

Sołectwo Dół, Sołectwo Gulb, Sołectwo Karaś, Sołectwo Mózgowo, Sołectwo Starzykowo, Sołectwo Stradomno, Sołectwo Szymbark, Sołectwo Wikielec

Rolnik Roku:

Marek Wiśniewski, Kamil Jurkiewicz, Zbigniew Osasiuk

Sołtys Roku:

Barbara Wysocka, Barbara Ostrowska, Zbigniew Trzciński, Daniela Wysocka, Emilia Skolmowska, Jerzy Olek, Beata Nowakowska, Mariola Wasińska, Paweł Gentzig, Piotr Gębicki, Danuta Nowicka, Zenon Łęgowski, Beata Grzechnik, Tomasz Papińczak, Grażyna Kapuścińska, Jan Zieliński, Karina Cyganowska, Marek Balkowski, Jan Olejnik

Lider Społeczności Roku:

Natalia Maliszewska, Grażyna Lipińska, Zofia Chomka, Bogumiła Siwakowska, Barbara Ostrowska, Jakub Podliński, Emilia Skolmowska, Karina Cyganowska, Mariusz Jajkowski

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć na stronie: www.gazetaolsztynska.pl/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur