Data publikacji: 2024-04-04, 10:21

Ilość wyświetleń: 441

Najnowsze inwestycje w Gminie Iława


Odsłuchaj

Powrót
Umowa w Olsztynie

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w Olsztynie podpisano dwie ważne dla Gminy Iława umowy. Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego Sylwię Jaskulską przyznał Gminie Iława, której przedstawicielami byli Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz–Rak, środków na realizację celu: „Poprawa stanu zasobów wodnych na terenie gminy Iława poprzez przebudowę otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni nieprzekraczającej 5.000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m”. W ramach tej inwestycji zostanie przeprowadzona przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Mątyki. Dofinansowanie wynosi 500.000 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów. W praktyce oznacza to pogłębienie i poszerzenie zbiornika, wyprofilowanie skarp w obrębie działki, oczyszczenie zbiornika oraz wzmocnienie brzegu, a prace powinny zakończyć się w 2024 r.

W trakcie tego samego spotkania podpisano także umowę dotyczącą zagospodarowania plaży nad jeziorem Łabędź. Sołectwo Rudzienice, reprezentowane przez Sołtysa Piotra Gębickiego, otrzymało w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego25.000 zł na realizację zadania zatytułowanego „Zmiana warunkiem sukcesu – zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź”. Koszt inwestycji wynosi 50.000 zł, więc zostanie dofinansowana w 50%. Prace obejmą wykonanie pomostu pływającego wraz z wykonaniem trapu łączącego pomost z lądem, montaż tablicy informacyjnej, wykonanie nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury w postaci stalowo-drewnianych leżaków miejskich. Termin zakończenia prac wyznaczono wraz z końcem bieżącego roku.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur