Data publikacji: 2024-04-03, 7:42

Ilość wyświetleń: 533

Informacja o dowozach na wybory


Odsłuchaj

Powrót

Informacja Wójta Gminy Iława z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Iława bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosownia położonych na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur