Data publikacji: 2024-02-09, 0:00

Ilość wyświetleń: 123

Projekt nazewnictwa ulic w Wikielcu


Odsłuchaj

Powrót
projekt_nazw_ulic

Prace nad uporządkowaniem numeracji porządkowej budynków w miejscowości Wikielec nabierają tempa. Powołany z pośród mieszkańców zespół do ustalania nazw ulic przedstawił Wójtowi Gminy Iława propozycje nazw ulic wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych dróg w miejscowości.

Celem przeprowadzenia poszerzonych konsultacji, Wójt Gminy Iława zaprasza mieszkańców Wikielca na zebranie wiejskie, na którym zostanie przedstawiony i omówiony projekt uchwały dot. wprowadzenia nazw ulic w miejscowości.  

Termin i miejsce spotkania: 21 luty 2024 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wikielcu 


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur