Data publikacji: 2022-06-01, 0:00

Ilość wyświetleń: 283

Gmina otrzyma 10,5 mln z Polskiego Ładu


Odsłuchaj

Powrót

Miło nam poinformować, że gmina Iława otrzyma kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Za pozyskane dofinansowanie gmina zrealizuje cztery inwestycje, w ramach dwóch zadań.

Pierwsze zadanie dotyczy rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu. Zostanie dobudowana bryła oddziału przedszkolnego, powstanie plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie prawie 6 mln złotych, a dofinansowania ok. 5 mln zł.

Drugie zadanie dotyczy budowy i modernizacji obiektów kulturalnych na terenie gminy. W jego ramach zostaną zbudowane: Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi oraz świetlica wiejska w Szałkowie, natomiast świetlica w Radomku zostanie przebudowana. Przewidywana war-tość ww. inwestycji wyniesie ponad 6 mln złotych, a dofinansowania ok. 5,5 mln zł.


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur