Gospodarka przestrzenna2


Odsłuchaj

Powrót

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w części miejscowości Dziarnówko i Dziarny

2022-01-05, 0:00

Przejdź do aktualności

Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym

Tutaj znajdziesz informacje dot. konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iława

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur